Lyfta

Lyftas läroinnehåll i berättelseform hjälper lärare att ta upp globala, komplexa fenomen med de studerande: berättelser från verkliga människor öppnar upp diskussioner om viktiga ämnen.

3DBear Oy

3DBears virtuella lärmiljöer och lösningar möjliggör mer diversifierade lärmiljöer och öppnar upp nya möjligheter för inlärning och undervisning.

Mevea

Meveas simulatorer och digitala tvillingar effektiviserar och förändrar inlärningen och undervisningen. Med dessa nya verktyg kan studerande till exempel träna på att köra olika fordon innan de sätter sig i förarhytten i riktiga världen.

Four Ferries

Four Ferries eMathStudio är en lärmiljö som öppnar matematikens värld och vägleder den studerande. eMathStudio hjälper också lärare att identifiera luckor i den studerandes kunskaper.

Fuzu Oy

Fuzu har tagit fram en ny slags arbetsmarknadstjänst som ger människor nya sätt att stärka sina kompetenser och planera och bygga upp sin karriär, samt förser företag med nya sätt att rekrytera ny arbetskraft och utveckla sin befintliga arbetskraft.

ADE

I en virtuell verklighet kan studerande träna på sina färdigheter på ett bredare sätt och under en längre tid, vilket fördjupar inlärningsupplevelsen.