Edudata.io

Cloudpoints integritetstjänst Edudata.io säkerställer implementeringen av elevers grundläggande rättigheter och transparens i behandlingen av personuppgifter.

Secapp Oy

Secapps kommunikations- och larmlösning bidrar till läroanstalternas vardagssäkerhet och beredskap att reagera på olika avvikelser samt personsäkerhets- och krissituationer.

Guidin

Ett nytt sätt att tänka kring ledarskap och leda utveckling, kompetens och förändringar är nyckeln till läroanstaltens framgång – och lärarnas kompetens är en avgörande resurs.

Liveto

Liveto erbjuder organisationer och läroanstalter en heltäckande evenemangsplattform för organisering av virtuella, hybrid- och liveevenemang. Att evenemangen hanteras på en enda plattform leder till kostnadsbesparingar och bättre effektivitet.