ADE

Helsinki

https://ade.fi/en/front-page/front-page

ADE grundades 2000 och den första virtuella träningssimulatorn blev färdig 2004. ADE har ett eget utbildningscenter i Aviapolis, Vanda, och har levererat utbildningssystem över hela världen.

ADE har skapat mer än tusen skräddarsydda animationer och interaktiva presentationer för företag. I animationer och interaktiva presentationer används 3D- och 360-teknik och i projekt utnyttjas AR/XR-teknik. ADEs full stack-team utvecklar konfiguratorer i toppklass och andra webb-3D-lösningar.

ADE:s systerbolag utvecklar medicinska programvaror för olika hälsovårdsprojekt och har även utvecklat planeringsverktyget SurgeryVision som används av kirurger. I statsförvaltningens AI-utvecklingsprojekt har ADE deltagit i att utveckla Watson AI som används i somatiska miljöer. Nvidia AI används för automatisk bildigenkänning till exempel vid identifiering av cancer och frakturer.

Ytterligare information: Pasi Porramo, pasi@ade.fi, tfn +358 44 340 6748