Aiwo Digital Oy

Jyväskylä

https://www.aiwo.ai

Med hjälp av Aiwos SaaS-tjänst får läroanstalter och undervisningens intressenter en heltäckande bild av lärarkårens ork på jobbet, välbefinnande och medarbetarnöjdhet samt elevernas eller studenternas ork att studera, välbefinnande, erfarenheter och feedback. Med hjälp av Aiwo får undervisningens intressenter en exakt förståelse för problemområdena, förändringarna och fenomenen bakom upplevelserna. Aiwo erbjuder också en exakt uppfattning om kostnadspåverkningar och det extraarbete som orsakas av problemen.

Aiwo kan användas för att förbättra verksamheten och upptäcka potentiella problem, övervaka framgången för förändringar och åtgärder som vidtagits eller utvecklingen av olika teman och nya fenomen. Aiwos tjänst kombinerar kvalitativa forskningsprocesser med artificiell intelligens och erbjuder kvalitativ realtidsanalys av vilken datakälla som helst på ett opartiskt sätt. Aiwos analys styrs helt av data, så den visar alla intressenters erfarenheter ärligt, autentiskt och i realtid utan förinställda antaganden eller styrande frågor.

Aiwo hjälper utbildningsinstitutioner att fatta systematiska beslut baserade på fakta och inte på åsikter. Vi förvandlar kvalitativ information till fakta för ledning genom information.

Ytterligare information: CEO Atso Vesterinen, tfn +358 400 384 225