Breaks

Helsingfors

https://breaks.fi/

Guidade pauser ökar välbefinnandet

Lösningar som stödjer välmående finns i Breaks på den digitala plattformen: guidade, delade pauser och coachning hjälper till att bygga gemenskap, laganda och känslomässiga färdigheter, stöd i att klara sig, förbättra kreativt tänkande och problemlösningsförmåga. Interaktion som tar hänsyn till andra återspeglas i arbete och fritid och ökar välbefinnande och motståndskraft.

Gemenskapsavbrotten i HaaS-tjänsten (Happy as a Service) underhåller också och ger gemensamma, delade upplevelser till student- och arbetsgemenskapen på utbildningsinstitutionen – därmed hjälper Breaks också anställda att knyta an till samhället.

Breaks har hjälpt flera hundra organisationer att förbättra välbefinnande och lycka.

Ytterligare information: Jaana Komscha-Härkönen, jaana@breaks.fi, +358 50 333 5675