Edudata.io

Helsingfors

https://www.edudata.io/fi/

Henkilötiedot suojaan

Cloudpoints integritetstjänst Edudata.io säkerställer implementeringen av elevers grundläggande rättigheter och transparens i behandlingen av personuppgifter. Cloudpoints integritetstjänst Edudata.io säkerställer implementeringen av elevers grundläggande rättigheter och transparens i behandlingen av personuppgifter.

Tjänsten ger studenterna en realtidsvy över hur utbildningsanordnaren behandlar en individs personuppgifter. Tjänsten implementerar också effektivt de dataskyddskonsekvensbedömningar som krävs enligt lag och sparar därmed utbildningsanordnarens arbetstid.

Mer än 70 städer använder Edudata.io för att ta hand om elevernas dataskydd.

Ytterligare information: Lauri Kaski, lauri@cloudpoint.fi, +358 40 575 5050