Fuzu Oy

Helsingfors

https://www.fuzu.com/

Fuzu Oy utvecklar en ny typ av arbetsmarknadstjänst som förändrar hur miljontals människor planerar och bygger sina karriärer och hur företag rekryterar och utvecklar sina anställda.

Fuzu är specialiserat på digitala lösningar för organisationer och slutanvändare på tillväxtmarknader gällande karriärutveckling, rekrytering och inlärning. Tjänsten kombinerar styrkorna i det finska utbildningssystemet med en djup förståelse för digitala tjänster och målmarknadsanvändare.

Mer information: Jussi Hinkkanen, jussi.hinkkanen@fuzu.com, tfn +358 40 767 4008