Glue Collaboration

Helsingfors

https://www.glue.work/


Glue Collaboration möjliggör mångsidigt, interaktivt och effektivt samarbete på distans för team som fysiskt befinner sig långt från varandra.

På Glue-plattformen sker lärande, träning och samarbete i ett virtuellt utrymme, där deltagarna upplever en verklig känsla av närvaro och får tillgång till digitala versioner av mötes- och lärverktyg som är bekanta från den verkliga världen. Virtuella miljöer kan skräddarsys enligt kundens behov.

Ytterligare information: Jussi Havu, info@glue.work

Portföljen