Glue Collaboration

helsingfors

https://www.glue.work/

Glue Collaboration möjliggör mångsidigt, interaktivt och effektivt fjärrsamarbete för team som befinner sig fysiskt långt från varandra.

På Glue-plattformen sker lärande, träning och samarbete i ett virtuellt utrymme där deltagarna upplever en verklig känsla av närvaro och får tillgång till digitala versioner av mötes- och lärverktyg som är bekanta från den verkliga världen. Virtuella miljöer kan anpassas så att de passar ditt eget bruk bäst.

Ytterligare information: Jussi Havu, info@glue.work