Integrify

Helsinki

https://www.integrify.io/

Integrify utbildar motiverade invandrare till experttjänster i tillväxtföretag inom teknologisektorn. Med hjälp av Integrify har över 100 partnerföretag och mer än 500 invandrare varit med om att åtgärda kompetensklyftan och diversifiera branschen.

Student Management System-plattformen utvecklad av Integrify automatiserar genomförandet av det fem månader långa utbildningspaketet och gör det möjligt att skala det årliga antalet studenter till flera tusen. Integrifys innovationer inom utbildningsteknologin kan ses i inlärningsresultaten genom att mer än 80 % av deltagare blir anställda efter utbildningen.

Det finns aktiv verksamhet i fem länder och modellen har presenterats i flera medier runt om i världen. Utbildningssamarbetet genomförs och vidareutvecklas till exempel med Amazon Web Services molntjänstleverantören och finska utbildningsarrangörer.

Mer information: Daniel Rahman, daniel.rahman@integrify.io