Secapp Oy

Jyväskylä

https://www.secapp.fi/sv/secapp-pa-svenska/


Secapp Oy designar, producerar och utvecklar en säker SaaS-tjänst för mångsidig användning inom organisations- och kriskommunikation. Secapps kommunikations- och larmlösning bidrar till läroanstalternas vardagssäkerhet och beredskap att reagera på olika avvikelser samt personsäkerhets- och krissituationer. Applikationens funktioner är bland annat flerkanalslarmning av viktiga personer, informationssäkra snabbmeddelanden samt dokumentation och rapportering av viktig information.

Secapp har fått ett hedersomnämnande för att främja nationell säkerhet när det gäller läroanstalter (Finnish Security Awards).

Mer information: Kari Aho, +358 50 406 3028

Portföljen