Secapp Oy

Jyväskylä

https://www.secapp.fi/

Secapp ger vardagstrygghet till utbildningsinstitutioner

Secapp är en finsk SaaS-plattform för kritisk kommunikation och meddelanden. På läroverket ökar Secapps kommunikations- och larmlösning vardagssäkerheten och beredskapen att reagera på olika avvikelser, personsäkerhet och krissituationer.

Applikationen kan till exempel användas för att kommunicera dagliga avvikelser, larma personer via flera kanaler, kommunicera säkert och snabbt samt dokumentera och rapportera kritisk information.

Secapp används av mer än 800 organisationer i mer än femton länder.

Mer information: Kari Aho, +358 50 406 3028