Portfölj och effektivitet

I portföljen hittar du företag som finansieras av Oppiva Invest – företag som erbjuder innovativa lösningar för yrkesutbildning, lärande och kompetens.

Effekterna återspeglas i yrkeskompetens och lärande

Vårt gemensamma mål är att förnya yrkeskompetensen, stödja den lärande och läraren, tillgodose kompetensbehoven inom arbetslivet och ta fram nya, moderna verktyg för ledningen och utvecklingen av läroanstalter.

Inlärningsförmåga och välbefinnande

Välbefinnande leder till erfarenheter av att lyckas, väcker motivation och entusiasm samt ökar deltagande i lärandegemenskapen. De finansierade lösningarna stödjer yrkesstuderandes välbefinnande och inlärningsförmåga samt utvecklar deras resurser och studiefärdigheter.

Lärmiljöer och relevanta kunskaper

Lärmiljöerna, innehållen och verktygen som används i undervisningen behöver förnyas i samma takt med arbetslivet. De finansierade lösningarna utvecklar sådana färdigheter hos eleverna som de kommer att behöva i arbetslivet, främjar elevcentrerad undervisning och utvecklar lärarnas kompetens.

Verktyg för ledningen och arbetsvardagen

I takt med att verksamhetsmiljöerna förändras, blir god förvaltning och en säker arbetsvardag allt mer viktiga. De finansierade lösningarna ger ledningar och organisationer dagens bästa verktyg för att skapa en smidigare vardag.

Inlärningsförmåga och välbefinnande

Välbefinnande leder till erfarenheter av att lyckas, väcker motivation och entusiasm samt ökar deltagande i lärandegemenskapen. De finansierade lösningarna stödjer yrkesstuderandes välbefinnande och inlärningsförmåga samt utvecklar deras resurser och studiefärdigheter.

 • Annie Advisor

  Supportroboten Annie, som är utvecklad av Annie Advisor, kontaktar den studerande till exempel via SMS och hänvisar dem till läroanstaltens stödtjänster.
 • Breaks

  Breaks guidade, gemensamma pauser och utbildningar hjälper till att bygga gemenskap, laganda och känslomässiga färdigheter, stödjer att hantera, förbättrar kreativt tänkande och problemlösningsförmåga.
 • Seppo

  Seppo är en lättanvänd, spelbaserad onlineapplikation som låter en lärare eller tränare lägga till spänning till ämnet de undervisar i.
 • Qridi Oy

  Qridi samlar in utvärderingsdata som genereras under lärandet på ett och samma ställe och synliggör utvecklingen av mångsidiga kompetenser och färdigheter.
 • CSE Simulation Oy

  CSE Simulations skapar motionsspel som får både aktiva och mindre aktiva människor att röra på sig. Motionsväggen iWall ökar de studerandes frivilliga rörlighet under skoldagen och gör vardagen mer aktiv och funktionell.

Lärmiljöer och relevanta kunskaper

Lärmiljöerna, innehållen och verktygen som används i undervisningen behöver förnyas i samma takt med arbetslivet. De finansierade lösningarna utvecklar sådana färdigheter hos eleverna som de kommer att behöva i arbetslivet, främjar elevcentrerad undervisning och utvecklar lärarnas kompetens.

 • Integrify

  Integrify sammanför människor och expertroller inom den teknologiska branschen genom att utbilda begåvade invandrare till kodare och dataanalytiker.
 • Lyfta

  Lyftas läroinnehåll i berättelseform hjälper lärare att ta upp globala, komplexa fenomen med de studerande: berättelser från verkliga människor öppnar upp diskussioner om viktiga ämnen.
 • Code School Finland

  Code School Finland hjälper lärare att undervisa i kodning, robotik, artificiell intelligens och digitala färdigheter. Undervisningsmodellen och de tvärvetenskapliga inlärningsprojekten förbättrar elevernas inlärning.
 • 3DBear Oy

  3DBears virtuella lärmiljöer och lösningar möjliggör mer diversifierade lärmiljöer och öppnar upp nya möjligheter för inlärning och undervisning.
 • Mevea

  Meveas simulatorer och digitala tvillingar effektiviserar och förändrar inlärningen och undervisningen. Med dessa nya verktyg kan studerande till exempel träna på att köra olika fordon innan de sätter sig i förarhytten i riktiga världen.
 • Four Ferries

  Four Ferries eMathStudio är en lärmiljö som öppnar matematikens värld och vägleder den studerande. eMathStudio hjälper också lärare att identifiera luckor i den studerandes kunskaper.
 • Glue Collaboration

  En virtuell lärmiljö och samarbetsplattform som förbättrar samarbetet vid distansarbete och ökar produktiviteten, kreativiteten och engagemanget.
 • Fuzu Oy

  Fuzu har tagit fram en ny slags arbetsmarknadstjänst som ger människor nya sätt att stärka sina kompetenser och planera och bygga upp sin karriär, samt förser företag med nya sätt att rekrytera ny arbetskraft och utveckla sin befintliga arbetskraft.
 • ADE

  I en virtuell verklighet kan studerande träna på sina färdigheter på ett bredare sätt och under en längre tid, vilket fördjupar inlärningsupplevelsen.

Verktyg för ledningen och arbetsvardagen

I takt med att verksamhetsmiljöerna förändras, blir god förvaltning och en säker arbetsvardag allt mer viktiga. De finansierade lösningarna ger ledningar och organisationer dagens bästa verktyg för att skapa en smidigare vardag.

 • Edudata.io

  Cloudpoints integritetstjänst Edudata.io säkerställer implementeringen av elevers grundläggande rättigheter och transparens i behandlingen av personuppgifter.
 • Secapp Oy

  Secapps kommunikations- och larmlösning bidrar till läroanstalternas vardagssäkerhet och beredskap att reagera på olika avvikelser samt personsäkerhets- och krissituationer.
 • Guidin

  Ett nytt sätt att tänka kring ledarskap och leda utveckling, kompetens och förändringar är nyckeln till läroanstaltens framgång – och lärarnas kompetens är en avgörande resurs.
 • Aiwo Digital Oy

  Aiwos AI-drivna SaaS-tjänst bearbetar stora mängder av data och hjälper till att omvandla kvalitativ information till fakta för ledning genom information.
 • Liveto

  Liveto erbjuder organisationer och läroanstalter en heltäckande evenemangsplattform för organisering av virtuella, hybrid- och liveevenemang. Att evenemangen hanteras på en enda plattform leder till kostnadsbesparingar och bättre effektivitet.